Napisz intencję

Na podstawie art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Mocni w Duchu, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, w zakresie określonym w naszej Polityce Prywatności.
 

 

Intencje, które napiszesz za pomocą tego formularza, będą złożone na ołtarzu podczas Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie. Odbywają się one zawsze w ostatni poniedziałek miesiąca o godzinie 18.30 oraz w niedzielę poprzedzającą ten poniedziałek o godzinie 17.30. Podczas epidemii możesz uczestniczyć w Mszy za pośrednictwem internetu - kliknij tutaj i módl się razem z nami.