Życie jest piękne

 

 

Nasza Szkoła Podstawowa w Łodzi jako pierwsza w Polsce otrzymuje tytuł "Szkoły Pełnej Życia" i realizuje pilotażowy projekt pt. „Życie jest piękne”, którego celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno otaczającego nas świata oraz godność, wartość i cenność każdego życia ludzkiego, od samego poczęcia.

Szkoła Pełna Życia to innowacyjny program edukacyjny i ewangelizacyjny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, powstały dzięki współpracy Centrum Mocni w Duchu z Fundacją Małych Stópek, która od 12 lat zajmuje się działaniami pomocowymi dla rodzin i dzieci, pozytywną i nowoczesną edukacją o wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz promocją inicjatyw duchowych w obronie zagrożonego życia (np. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego).

Cel projektu: kształtowanie młodych sumień.

Cel projektu jest realizowany poprzez działania edukacyjne i formację duchową. Do udziału w zadaniach zaproszone są nie tylko dzieci i młodzież szkolna, ale również rodzice, opiekunowie i nasi nauczyciele.

Projekt poprowadzą doświadczeni pedagodzy, przy wsparciu naukowców i opiekunów duchownych. Jest to kompleksowy program rozwijający nie tylko intelektualnie naszych uczniów, poszerzający ich wiedzę, ale również uwrażliwiający na współczesne problemy etyczne, przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych opartych o nowe technologie, bardzo atrakcyjne dla dzieci i młodzieży (pokazy multimedialne, nowoczesne animacje, aplikacje mobilne).

 

Projekt rozpoczął się 30 września 2023 podczas Zawierzenia naszej szkoły na Jasnej Górze. Tego dnia podjęliśmy naszą szkolną "Duchową Adopcję dziecka poczętego" (dzieci nie wchodzą w zobowiązanie, są zaproszone do towarzyszenia rodzicom i nauczycielom w modlitwie za rozwijającego się przez 9 miesięcy w brzuchu mamy małego "Janka"). Nasza "Szkoła Pełna Życia" umożliwia dzieciom i młodzieży codzienne odmawianie w szkole „dziesiątki” różańca za Dzieci Nienarodzone, udział w comiesięcznych Mszach św. "za Janka", będących okazją do świętowania kolejnych etapów jego rozwoju prenatalnego (edukacja + modlitwa). Chcemy by te i inne działania, atrakcyjne i adekwatne do wieku dzieci, pomogły im zachwycić się cudem nowego życia (odzwierciedlającego miłość Boga do człowieka), wzbudzić wdzięczność za WŁASNE ŻYCIE, docenić codzienny trud rodzicielski.

W ramach tegorocznego programu, szczególny nacisk kładziemy na edukację trzecioklasistów, którzy realizują kompleksowy projekt towarzyszenia "Jankowi" i jego rodzinie, podczas zajęć nauczania zintegrowanego.

Uczniowie klasy VI zapoznają się z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu etyki i nauk społecznych, dotyczącymi ochrony życia, które będą stanowić podwaliny pracy w kolejnych latach. Starsi uczniowie z VII klasy w ramach lekcji biologii poznają tajniki embriologii w oparciu o system rozszerzonej rzeczywistości. Ósmoklasiści są zaproszeni do dyskusji na trudne tematy etyczne, które są dla nich nie tylko wyzwaniem intelektualnym, ale także językowym.