Wspólnoty modlitewne

Centrum Mocni w Duchu działa przy parafii Jezuitów w Łodzi. Grupy w parafii podlegają pod proboszcza, jednak jako centrum koordynujemy działania wszystkich wspólnot charyzmatycznych. Poza tym Centrum Mocni w Duchu współpracuje ze wszystkimi wspólnotami charyzmatycznymi na terenie Archidiecezji Łódzkiej oraz z ponad setką wspólnot w całej Polsce i wśród Polonii.

Wspólnota Mocni w Duchu

To największa wspólnota modlitewna w naszej Archidiecezji. Na regularnych spotkaniach jest w sali ok. trzysta osób. Natomiast grupę tworzy ok. pół tysiąca osób, z czego 240 osób zaangażowanych jest w trzydziestu różnych posługach (ewangelizacyjnych i modlitewnych). Poniedziałkowe spotkania modlitewne Mocnych w Duchu są transmitowane. Wspólnota bardzo mocno angażuje się w dzieła prowadzone przez Archidiecezję. 

Wspólnota Zwiastowanie

Wspólnota Zwiastowanie gromadzi na spotkaniach modlitewnych ok. stu osób. Spotkania są transmitowane. Posługuje w łódzkich więzieniach i szpitalach. Ma też pod duchową opieką dwa domy dziecka. Wspólnota Zwiastowanie prowadzi regularnie msze święte niedzielne o godz. 18:00, msze św. w środy o godz. 18:00, nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Zwiastowanie posługuje na mszach o uzdrowienie, forach charyzmatycznych w Łodzi i gościnnie w innych miastach. Prowadzi też rekolekcje w różnych parafiach Polski. Diakonia uwielbienia jest pełna dynamizmu, radości i uśmiechu. 

Młodość - lubię to!

Wspólnotę "Młodość - lubię to!" tworzą licealiści i gimnazjaliści. Nazwa grupy pochodzi z tytułu pierwszych warsztatów muzycznych dla młodzieży, po których powstała ta wspólnota. Na piątkowych spotkaniach jest ok. stu osób. Głównym zadaniem wspólnoty jest ewangelizacja młodzieży w Archidiecezji i tworzenie Uwielbieniowych Łodzi Ratunkowych.  Wspólnota ma swój zespół, który posługuje podczas spotkań modlitewnych. W ramach spotkań wspólnoty jest również przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży. Młodzież ze wspólnoty, która idzie na studia przechodzi do wspólnoty Efez.

Mocni w Duchu - rodzinnie

W Mocnych w Duchu jest kilkadziesiąt rodzin z małymi dziećmi. Rodziny Mocnych w Duchu mają średnio trójkę dzieci. Właśnie z powodu dzieci wielu rodziców nie przychodzi już na cotygodniowe spotkania modlitewne. Pozostają jednak zaangażowane w posługach wspólnoty. Oprócz tego przychodzą raz w miesiącu na spotkanie modlitewne rodziców z dziećmi.

Wspólnota dziewic konsekrowanych

We wspólnocie Mocni w Duchu mamy również wspólnotę dziewic konsekrowanych czyli kobiet konsekrowanych przez biskupa. Obecnie w Archidiecezji Łódzkiej jest 16 dziewic konsekrowanych, z czego 10 wywodzi się i należy do wspólnoty modlitewnej "Mocni w Duchu". Do konsekracji przygotowuje się obecnie 15 kolejnych kobiet (w tym 8 z naszej wspólnoty). Okres przygotowania zawiera: regularne, comiesięczne spotkania wspólne z ojcem delegowanym przez ks. Abp Łódzkiego (obecnie jest nim ojciec Grzegorz Radomiak SJ), spotkanie indywidualne z ojcem (raz w miesiącu), 2 skupienia weekendowe w ciągu roku, co roku odnawiane śluby czystości składane za zgodą i na ręce ojca prowadzącego.

Wspólnota małżeństw niesakramentalnych

Wspólnota małżeństw niesakramentalnych jest duchowo połączona ze wspólnotą Zwiastowanie. Niesakramentalni spotykają się na modlitwie raz w miesiącu. Ci zaś, którzy pragną częstszych spotkań, przychodzą na regularne spotkania Zwiastowania. Wspólnota małżeństw niesakramentalnych prowadzi skupienia i rekolekcje w całej Polsce. Wspólnota ma spotkania w pierwsze środy miesiąca o godz. 19.00.

W Sercu Jezusa

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, która spotyka się we czwartki o godzinie 19.00. Jej głównym charyzmatem jest modlitwa wstawiennicza oraz prowadzenie Seminariów Odnowy Wiary.  Jej nowym duszpasterzem jest o. Tomasz Rakowski SJ.

Kanaan

To najstarsza wspólnota charyzmatyczna w naszej parafii. Jej charyzmatem jest głównie modlitwa.