11 Przykazań

 

Realizacja projektu: Do realizacji w każdej diecezji w Polsce. Przeprowadzony w Archidiecezji Łódzkiej (1.09.2023-10.11.2023). 

Czas trwania: 3 miesiące. 

Miejsce: Katechezy w szkołach wg. przygotowanych konspektów i finał na hali widowiskowej.

Grupa docelowa: Młodzież w wieku 13-19 lat.

„11 Przykazań” to innowacyjny projekt ewangelizacyjny dla młodzieży. Jest adresowany szczególnie do licealistów i uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Naszym pragnieniem jest pokazać poprzez aktywizację młodzieży (muzyka, dzielenie, szukanie rozwiązań, wspólna praca), że Przykazania są dłonią Boga wyciągniętą do każdego. Chcemy poprzez cykl katechez przejść z młodym człowiekiem drogę pogłębienia rozumienia treści Przykazań i przyjęcia ich jako rady, wskazówki, narzędzia do czynienia życia wartościowym, dobrym, pełnym.

Przygotowania do tego wydarzenia to dziesięć katechez realizowanych w ramach lekcji religii. Każdy katecheta otrzyma scenariusz kolejnych lekcji wraz z załącznikami i linkami do filmików i piosenek przygotowanych specjalnie dla tego projektu.

Na kanale YouTube „Mocni w Duchu” opublikowane są odcinki poświęcone Dekalogowi. W każdym z nich młodzi ludzie dzielą się swoim rozumieniem treści przykazań i osobistym świadectwem życia z Bogiem w autentycznej i bliskiej przyjaźni z Nim. Do każdego przykazania jest piosenka, która jest muzycznym wyjaśnieniem treści przykazania dla młodych ludzi. To właśnie one stanowią myśl przewodnią i wsparcie dla realizowanych lekcji.

Finałem projektu – po dziesięciotygodniowej formacji podczas lekcji religii – jest wielkie spotkanie młodzieży z całej diecezji na hali widowiskowej. Oprócz wspólnej modlitwy i śpiewu, odbywa się tam katecheza końcowa, którą wygłasza ordynariusz. Podczas finału w Łodzi wygłosił ją kard. Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki.

Projekt obejmuje również warsztaty dla chętnej młodzieży, w czasie których jest przygotowywany chór. Chór występuje podczas koncertu finałowego, wieńczącego całe przedsięwzięcie. Do projektu można dołączyć w dowolnym momencie, pojedynczo, w grupie lub z całą klasą. Na ten moment projekt trafił do ponad 50 000 odbiorców i cieszy się bardzo dobrym przyjęciem przez młodych.

Pozostając w duchu pedagogiki ignacjańskiej, proponujemy projekt, którego realizacja poprzedzona powinna być „wyczuciem” grupy, z którą pracujemy, zdiagnozowaniem jej możliwości, ustaleniem punktu wyjścia. Jesteście Państwo ekspertami w dziedzinie realizacji zadań w konkretnych grupach. Znacie je najlepiej i wiecie, które z zaproponowanych metod i form będą najodpowiedniejsze. Indywidualne podejście do każdego zespołu (i każdego ucznia) stanowi warunek takiej realizacji zadań, która pozwoli na pełne, duchowe i emocjonalne przeżycie proponowanego przedsięwzięcia. Liczymy na uważną obserwację i towarzyszenie młodzieży w drodze wskazywanej przez kolejne przykazania. 

Poszczególne lekcje są przewidziane na jedną godzinę, ale realizacja wszystkich elementów zaproponowanych w obrębie tematów zajęłaby więcej czasu. Lekcje zawierają zatem pomysły do wyboru nauczyciela. Mogą też być uzupełnione/zastąpione przez niego własnymi działaniami prowadzącymi do osiągnięcia zamierzonych efektów. Do scenariuszy przypisane są filmiki nagrane przez Mocnych w Duchu, dedykowane poszczególnym przykazaniom Dekalogu. Warto zapoznać się z ich treścią przed lekcją, by samodzielnie zdecydować o włączeniu ich w tok lekcji, wykorzystaniu jako inspiracji lub zaproponowanie młodzieży do obejrzenia i dołączenia ich treści do samodzielnej refleksji. (Playlista 11 przykazań: https://mocniwduchu.pl/p11)

Czas przeznaczony na kolejne etapy i elementy lekcji nie został precyzyjnie określony, bo w dużej mierze zależny jest on od specyfiki grupy, z którą będzie realizowany projekt. Poziom zaangażowania uczniów, ich wiedza, zainteresowania, predyspozycje i ciekawość wyznaczą rytm tak, by był jak najlepiej dostosowany do konkretnego zespołu. Częścią konieczną do realizacji jest praca z tekstami piosenek Mocnych w Duchu, bo z nimi młodzi spotkają się w teledyskach i podczas spotkania na hali. Znajomość treści poszczególnych utworów pomoże w owocnym przeżyciu finału projektu.

Cennym dodatkiem do materiałów potrzebnych do realizacji projektu byłby zeszyt/notatnik lub teczka do przechowywania tekstów, notatek, ćwiczeń. Mógłby on finalnie stać się zalążkiem „duchowego dzienniczka” ucznia. Jeśli jest możliwość wyposażenia młodych ludzi w coś takiego, warto skorzystać z materiałów znajdujących się w załącznikach do scenariuszy i wydrukować je tak, by każdy uczeń dysponował swoim egzemplarzem, który wklei do wspomnianego zeszytu lub schowa do teczki. Elementem łączącym wszystkie lekcje będzie schemat drogowskazów, w które uczniowie wpiszą „swoje”, sformułowane na podstawie tekstów źródłowych rady, zalecenia, sugestie. Wpisują je od góry do dołu – treść każdego przykazania w oddzielną ramkę. Propozycja zapisu to załącznik 3, ale uczniowie mogą wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie sposób zanotowania głównej myśli poszczególnych przykazań. Być może dla niektórych bardziej komunikatywne będą osobiste notatki. Owocem tej pracy ma stać się lista dziesięciu wskazówek odpowiadających Dekalogowi, ale zredagowanych w formie jak najbardziej komunikatywnej dla każdego uczestnika warsztatów. 

Korzystną i skuteczną formą zapisu treści wydaje się forma pozytywna. Zadbajmy o to, by uczniowie nie tylko podporządkowali się np. przykazaniu: „nie kradnij”, ale poszli dalej i „rozdawali to, co mają”; nie: „nie zatrzymywali wszystkiego dla siebie”, ale „dzielili się z bliźnim”. Projektowi towarzyszy cel, by przykazania, które często, nauczone na pamięć przed pierwszą komunią, stanowią coś na kształt zbioru zakazów i nakazów, zostały przez uczniów odkryte na nowo, przyjęte osobiście jako swoista obietnica: jeśli pokochasz prawdziwie, będziesz żył tak, jak opisuje to Dekalog.