Struktura Fundacji Mocni w Duchu

Fundacja Mocni w Duchu łączy różnorodne dzieła ewangelizacyjne, które powstawały przy wspólnocie Mocni w Duchu od 1987 roku. 

Za całość działalności Fundacji odpowiada Zarząd. 
W Fundacji działa również Komisja Rewizyjna i Rada Programowa. 

Dorota Puchowicz
Dyrektor Fundacji Mocni w Duchu

W Fundacji wyodrębnione są również oddziały. 
Największy z nich to Oddział Edukacji i Wychowania, w ramach którego działa:

Bogdan Kosztyła
Dyrektor Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego

Karolina Sawińska
Dyrektor Domu Dziecka

Poniższe sfery działalności Fundacji to nasze filary, a obok powstają nowe, kolejne dzieła – jedne są chwilowe, inne długotrwałe, każde – tak samo ważne. Jesteśmy zawsze w gotowości do wyruszenia w drogę – "Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się...."

 ZESPÓŁ MUZYCZNY

Inga Pozorska
kierownik
mail: kontakt@mocni.jezuici.pl

WYDAWNICTWO i KSIĘGARNIA

Bogumiła Dziedzic 
Koordynator
mail: mocni.wydawnictwo@jezuici.pl

SOCIAL MEDIA

Nadia Zawi
mail: mocni.media@jezuici.pl

CENTRUM PSYCHOTERAPII

Joanna Sztaudynger
Koordynator
mail: terapeuci@jezuici.pl