RODO

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z posługi duszpasterskiej Fundacji Mocni w Duchu (za pośrednictwem internetu oraz w sposób tradycyjny) i naszego wydawnictwa (dalej Mocni w Duchu).

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mocni w Duchu, ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi (dalej: Administrator).

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@archidiecezja.lodz.pl

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dekretu Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

- przetwarzane zgodnie z prawem;

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Mocnych w Duchu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

7. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Mocnych w Duchu dane osobowe, w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, wysyłki newsletterów, zapisu na rekolekcje, sesje, warsztaty oraz wydarzenia organizowane przez Mocnych w Duchu w następującym zakresie:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- adres e-mail

- numer telefonu

- wiek

- wspólnota

8. Dane osobowe użytkowników serwisów, których właścicielem są Mocni w Duchu, nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Mocnych w Duchu. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z Mocnych w Duchu.

10. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Mocnych w Duchu powinien skontaktować się z sekretariatem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Mocnych w Duchu, kontaktując się na adres mocni.centrum[at]jezuici.pl

11. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,

- poprzez gromadzenie plików “cookies”

12. Przy pierwszej wizycie na stronach internetowych Mocnych w Duchu użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

13. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

14. W ramach Mocnych w Duchu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

- sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,

- stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

15. Na stronach Mocnych w Duchu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Mocnych w Duchu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Mocnych w Duchu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

16. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Mocni w Duchu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Mocnych w Duchu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.