Ogłoszenie 31.03.2023

Fundacja Mocni w Duchu zamieszcza ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym na wybór Oferenta w projekcie pn. Wielofunkcyjny Ośrodek Szkoleniowy „Żyj bez lęku”, cz. II: "Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego na potrzeby Świetlicy dla dzieci oraz realizacji zadań profilaktycznych i terapeutycznych."

Informujemy, że w drodze postępowania konkurencyjnego na wybór Oferenta w projekcie pn. Wielofunkcyjny Ośrodek Szkoleniowy „Żyj bez lęku” cz. II: Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego na potrzeby Świetlicy dla dzieci oraz realizacji zadań profilaktycznych i terapeutycznych”, Komisja Przetargowa w dniu 22.04.2023 wybrała następującego Wykonawcę:

Lech Grabski - Fest Architekci z siedzibą w Łodzi (90-364) , ul. Tylna 4E lok 76, NIP: 7262386694, REGON: 101436819