Żyj bez lęku

 

Projekt "Żyj bez lęku" skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jego program obejmuje między innymi: 

  • wsparcie terapeutyczne
  • warsztaty muzyczne
  • programy udostępniane w Internecie 
  • konferencje 
  • wydarzenia aktywizujące
  • spotkania integracyjne. 

Projekt opiera się na założeniach, że każdy człowiek - niezależnie od pochodzenia, wieku, swojej przeszłości, sytuacji społecznej czy materialnej - może być sprawcą dobra. Jedynie droga do tego, by czynić dobro, bywa mniej lub bardziej skomplikowana.

Poprzez utworzenie i działalność Wielofunkcyjnego Ośrodka Szkoleniowego "Żyj bez lęku", podejmowane będą wielokierunkowe działania, adekwatne do danej grupy odbiorców. 

Zadanie uwzględnia również przygotowanie infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia kompleksowych działań profilaktycznych. 

Lider projektu: Fundacja Mocni w Duchu

Partner projektu: Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu".

Realizacje w ramach projektu: