Ogłoszenie 03.08.2022

Fundacja Mocni w Duchu zamieszcza ogłoszenie o postępowaniu konkurencyjnym na wybór Oferenta w projekcie pn. Wielofunkcyjny Ośrodek Szkoleniowy „Żyj bez lęku”, cz. I: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Sali Teatralnej wraz z zapleczem.

Informujemy, że w drodze postępowania konkurencyjnego na wybór Oferenta w projekcie pn. Wielofunkcyjny Ośrodek Szkoleniowy „Żyj bez lęku”, cz. I: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Sali Teatralnej wraz z zapleczem, Komisja Przetargowa w dniu 20.08.2022 wybrała następującego Wykonawcę:

ONLYFORWARD J&S Sp. z o.o.90-612 Łódź, ul. Gdańska 65A lok.3 NIP PL 729-273-04-00, Regon 383303703