Kim jesteśmy?

Fundacja Mocni w Duchu to centrum ewangelizacyjno-formacyjne w Kościele Katolickim. Powstaliśmy w 1987 roku z inicjatywy o. Józefa Kozłowskiego SJ, w odpowiedzi na potrzeby wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w całym kraju. Przez wiele lat Centrum nosiło nazwę Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, będąc jednostką lokalną Parafii Najświętszego Imienia Jezus. W 2017 roku zmieniliśmy nazwę na Mocni w Duchu. W 2021 r. Parafia Najświętszego Imienia Jezus ustanowiła Fundację Mocni w Duchu, a ks. Arcybiskup nadał jej status organizacji kościelnej. Od 1 września 2021 r. przenieśliśmy całą naszą działalność do Fundacji Mocni w Duchu.

 

Zajmujemy się ewangelizacją w bardzo różnych formach oraz formacją osobistą i wspólnotową. Naszym głównym zadaniem jest przyprowadzanie ludzi do Boga i do Kościoła. Żyjemy blisko Boga, nieustannie się formując, głównie poprzez uczestnictwo w rekolekcjach ignacjańskich, stałą spowiedź i kierownictwo duchowe. 

Mocnych w Duchu tworzy kilka wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, zespoły muzyczne, szkoła, przedszkole, trzy duże kanały na YouTubewydawnictwo, poradnia psychologiczna, dom dziecka, świetlica środowiskowaDom Miłosierdzia i wiele innych dzieł - możesz o tym więcej przeczytać klikając tutaj. Prowadzimy dwa razy w miesiącu msze o uzdrowienie, które każdorazowo gromadzą kilka tysięcy osób. Raz w miesiącu mamy dużą ewangelizację młodzieży - Uwielbieniową Łódź Ratunkową.

W Fundacji zatrudniamy ok. 90 osób.

 

Założycielem tego miejsca i inicjatorem dzieł, a także wielkim propagatorem włączania świeckich w misję Kościoła, był o. Józef Kozłowski SJ, który odszedł w opinii świętości i tak został przez wielu z nas zapamiętany - jako święty człowiek. W tym momencie przygotowujemy się do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. To on zawierzył całe Centrum oraz wszystkie osoby, które kiedykolwiek to miejsce odwiedzą, Jezusowi i Maryi. Jego modlitwa jest też naszą modlitwą: Panie spraw, aby z tych, których mi dałeś, nikt nie zginął.

Na co dzień żyjemy duchowością ignacjańską w połączeniu z duchowością charyzmatyczną. Fundacja ma swój Zarząd, w poszczególne działy naszego zaangażowania swoich kierowników i dyrektorów

 

Dlaczego nazwa Mocni w Duchu?

Powstaliśmy w roku 1987, ale nazwę otrzymaliśmy dopiero rok później. Nasz zespół muzyczny (który w tamtym czasie składał się z każdego kto chciał śpiewać) uczestniczył w przeglądzie piosenki religijnej w Łodzi. Podczas występu jedna z członkiń zespołu podeszła z mikrofonem do komisji i zapytała - "Czy ty kochasz Jezusa?" Wszyscy orzekli, że nie był to występ, który można oceniać, ponieważ miał charakter bardzo ewangelizacyjny. Zespół otrzymał nagrodę, której do tej pory nie było na festiwalu - "za wybitnie modlitewny charakter śpiewu". Po tym wydarzeniu, kiedy o. Józef Kozłowski SJ wyszedł z kościoła, usłyszał w sercu nazwę "Mocni w Duchu". Posłuszny tym słowom, powiedział wtedy do nas - będziemy "Mocni w Duchu" - o tyle mocni, o ile słabi, pokładający nadzieję w Panu.