Proponowana Formacja

Formacja na miejscu

Trzeba przyjechać do Łodzi.

 Formacja na miejscu skupia się wokół tych trzech propozycji:

1. SESJE FORMACYJNE I KONFERENCJE

2. SEMINARIUM ODNOWY WIARY (nazywane też REO)

3. REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE 
    (Fundament, I, II, III, IV Tydzień oraz Synteza)

Proponujemy Wam również w Łodzi:


Formacja u Was

Możemy przyjechać do Was. Odwiedzamy Wasze parafie i wspólnoty proponując konkretną formację na miejscu. Mamy do tego celu cztery następujące ekipy:

Diakonia modlitwy tańcem

To grupa formująca nowych ewangelizatorów przez naukę modlitwy tańcem i uwielbiania Boga flagami. Drużyna prowadzi szkolenia jednodniowe i weekendowe. Przyjeżdża bez kapłana i bez zespołu muzycznego. Jest w stanie odpowiedzieć na wasze potrzeby z niedługim wyprzedzeniem. 

Zespół muzyczny Mocni w Duchu

Zespół muzyczny prowadzi koncerty, uwielbienia, spotkania w halach sportowych oraz rekolekcje parafialne. Na rekolekcje parafialne zaprasza zawsze proboszcz.  Więcej informacji - kliknij tutaj.

Młodość - lubię to

To grupa ewangelizująca w szkołach i parafiach na terenie Archidiecezji Łódzkiej oraz współprowadząca duże ewangelizacje w różnych miejscach w Polsce. Jej działalność adresowana jest do młodzieży. Przyjeżdża bez kapłana i bez zespołu muzycznego. Jest w stanie odpowiedzieć na wasze potrzeby z niedługim wyprzedzeniem. 

Drużyna SOS dla wspólnot

To grupa wyszkolonych osób, która przyjdzie do Was poprowadzić wszystko, co potrzebujecie: skupienia i rekolekcje dla wspólnot, różnego rodzaju warsztaty, rozeznania itd.  Drużyna SOS przyjeżdża bez kapłana i bez zespołu muzycznego. Jest w stanie odpowiedzieć na wasze potrzeby z niedługim wyprzedzeniem. Za SOS dla wspólnot odpowiada Malwina Kocot - szum@jezuici.pl 

 

 

Czym jest SEMINARIUM ODNOWY ŻYCIA W DUCHU ŚWIĘTYM?

To dziesięciotygodniowe rekolekcje, których celem jest ożywienie wiary i podjęcie konkretnej współpracy z Duchem Świętym. Przez rekolekcje prowadzi nas podręcznik, który wyjaśnia, co w danym dniu należy zrobić. Dodatkowo – na każdy tydzień mamy przeznaczoną jedną, niegrubą książkę, która przeprowadza nas przez dany temat tygodnia. Wszystko prowadzone jest w taki sposób, aby osoba początkująca na drodze wiary mogła sobie poradzić. Aby rozpocząć rekolekcje, trzeba wiedzieć, że w tym czasie wymagane jest codzienne zaangażowanie w modlitwę – ok. pół godziny dziennie przez 10 tygodni.
Podczas trwania całego Seminarium przewidziane są dwie całodniowe sesje sobotnie dla seminarzystów. Wymagają one przyjazdu do Łodzi. Pierwsza sesja odbywa się w połowie trwania Seminarium i poświęcona jest indywidualnej modlitwie wstawienniczej o uzdrowienie. Druga sesja ma miejsce pod koniec Seminarium i przewiduje indywidualną modlitwę o wylanie darów Ducha Świętego (chrzest w Duchu Świętym).

Pomocne w przeżywaniu Seminarium mogą być też konferencje o. Józefa Kozłowskiego SJ przeznaczone na każdy tydzień. Nasze rekolekcje noszą również nazwę REO (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy). Różnice między REO a Seminarium są następujące:
1. Seminarium posiada obszerniejsze materiały, które ułatwiają pogłębienie relacji z Jezusem. 
2. Seminarium jest dłuższe o trzy tygodnie – dodatkowo obejmuje tematykę rozeznawania duchowego oraz pogłębienie relacji z Maryją.

Czym są REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE?

Po zakończeniu Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym zapraszamy Cię na wyjazdowe rekolekcje, które prowadzimy w Porszewicach k. Łodzi. Rekolekcje te odbywają się w całkowitym milczeniu. Abyś mógł w nich uczestniczyć, oczekujemy od Ciebie:
1. Pragnienia osobistego spotkania z Bogiem
2. Zgody na całkowite milczenie (również wyłączenie telefonu komórkowego)
3. Otwartości, by móc o doświadczeniach duchowych rozmawiać z towarzyszem duchowym (15 minut codziennie podczas całych rekolekcji).
Twórcą rekolekcji ignacjańskich jest św. Ignacy Loyola – patron rekolekcji w Kościele Katolickim i założyciel zakonu jezuitów. Dlatego też prowadzącymi rekolekcje są zawsze jezuici. Rekolekcjom prowadzonym przez Mocnych w Duchu towarzyszy oprawa muzyczna i modlitewna prowadzona przez nasz zespół muzyczny.
Rekolekcje ignacjańskie w Porszewicach podzielone są na kilka kolejno przeżywanych etapów.
> Etap pierwszy: Fundament
> Etap drugi: I Tydzień
> Etap trzeci: II Tydzień
> Etap czwarty: III Tydzień
> Etap piąty: IV Tydzień
> Etap szósty: Synteza
Słowo „Tydzień” to część nazwy rekolekcji, dlatego pisany jest wielką literą. Mówimy np. „Drugi Tydzień”, choć nie zawsze odpowiada on siedmiu dniom (może to być 6, 7 lub 8 dni w zależności od konkretnego Tygodnia).

Pomiędzy poszczególnymi Tygodniami powinniśmy zrobić rok przerwy, aby przeżyte treści wcielić w życie. Nie chodzi o to, by "zaliczać" kolejne Tygodnie, ale faktycznie je realizować w życiu. Poszczególnych Tygodni nie można omijać. Oznacza to, że należy je przeżywać kolejno. Można natomiast powtarzać przeżyte uprzednio etapy (np. zanim ktoś rozpocznie I Tydzień może kilka razy powtórzyć Fundament; można też po przeżyciu II Tygodnia cofnąć się np. na I Tydzień, a później pojechać na III).

Istnieje też forma rekolekcji ignacjańskich nazywana Syntezą. Są to rekolekcje dla tych, którzy przeżyli już wszystkie cztery Tygodnie. Synteza łączy w sobie Fundament i poszczególne Tygodnie. Bardzo często Synteza jest tematyczna i dotyczy konkretnego zagadnienia (jednej księgi Biblii lub jednego tematu). Podczas rekolekcji ignacjańskich w Porszewicach przewidziana jest również modlitwa o uzdrowienie i modlitwa o podjęcie nowej współpracy z Duchem Świętym.