Warsztaty uwielbienia tańcem

Ekipa Modlitwy Tańcem składa się z osób (do tej pory głównie z kobiet), dla których modlitwa poprzez taniec jest pasją.

Nasz główny cel to ewangelizacja poprzez taniec. Bierzemy udział w koncertach granych przez Zespół Mocni w Duchu i w posługach wspólnoty Mocni w Duchu. Oprócz tego współpracujemy z SOS dla wspólnot, angażujemy się we flashmoby i współprowadzimy ewangelizacyjne zabawy taneczne. W miarę możliwości rozwijamy swoje indywidualne umiejętności taneczne uczestnicząc w kursach i warsztatach organizowanych przez szkoły tańca, wspólnoty oraz różne instytucje jak np. ośrodki doskonalenia nauczycieli. Cztery razy do roku prowadzimy warsztat modlitwy tańcem podczas ogólnopolskich warsztatów muzycznych organizowanych dla dorosłych i dzieci przez Zespół Mocni w Duchu.

Jako samodzielna, taneczna ekipa ewangelizacyjna (niezależnie od udziału Zespołu Mocni w Duchu), możemy poprowadzić w ramach zaproszeń z zewnątrz jedno lub dwudniowe warsztaty taneczne dla wspólnot, które chcą rozwijać charyzmat modlitwy tańcem. Ich program przygotowywany jest zazwyczaj wspólnie z zapraszającymi, zgodnie z ustalonymi potrzebami.


Jeśli chcecie, abyśmy przeprowadzili u Was warsztaty taneczne, napiszcie do Mileny Adamczewskiej - odpowiedzialnej za ekipę tańca w naszym zespole: diakoniamodlitwytancem@gmail.com

Oto niektóre moduły programu takich warsztatów:

 • Taniec jako forma modlitwy w wymiarze osobistym, wspólnotowym, społecznym,
 • Kościół miejscem dzielenia się swoim darem, pasją, talentem, 
 • Modląc się tańcem doświadczyć uzdrowienia, 
 • Radość ewangelizacji poprzez taniec
 • Pokochać swoją kobiecość

Prowadzone przez nas warsztaty są wzbogacane o takie elementy jak:

 • Improwizacje taneczne jako szukanie przestrzeni do wyrażania siebie samego, akceptacja siebie, swoich oporów, lęków, braków, bądź odkrycie, potwierdzenie swoich możliwości, predyspozycji do modlitwy tańcem
 • Zumba jako element rozwoju umiejętności tanecznych
 • Koordynacja ruchowa jako element świadomości pracy dwóch półkul mózgowych
 • Tańce izraelskie
 • Tańce integracyjne w kręgu
 • Tańce liniowe
 • Wszelkiego rodzaju zabawy
 • Wykorzystanie rekwizytów jak: chusty, flagi, świece, pióra, światło chemiczne, 
 • Praca z emocjami